pro školy

Seminář zaměřený na rozvoj schopností a dovedností pro péči o sebe sama, tedy psychohygienu.

Pro koho: Skupiny pedagogů či jiných pracovních kolektivů.
Ideální počet účastníků: 15-20 osob (30 maximum)
Délka: 6 hodin
Cena: 10 000,- Kč (nebo dle dohody)

Seminář zaměřený na rozvoj schopností a dovedností pro péči o sebe sama, tedy psychohygienu.

Pro koho: pro žáky a studenty vyšších ročníků OU, SOU, SŠ, VOŠ a VŠ
Ideální počet účastníků: jeden třídní kolektiv, 15-20 osob (30 maximum
Rozsah: 6 hodin
Cena: 10 000,- Kč (nebo dle dohody)

Vzdělávací interaktivní kurz pro učitele.

Pro koho: Pedagogičtí pracovníci (učitelé, metodici prevence, výchovní poradci, školní psychologové) zejména 2. stupně ZŠ, SOU, SŠ, VOŠ, ale též VŠ a budoucí učitelé či pracovníci jiných školských zařízení. Kurz je možné uskutečnit jak pro uzavřené pedagogické týmy z jedné školy, tak i pro otevřené skupiny pedagogických pracovníků z různých škol.
Ideální počet účastníků: 15 osob
Rozsah: 12 hodin (16 x 45 min). Kurz lze realizovat podle požadavků konkrétní školy, a to buď ve formě 4 x 3h nebo 2 x 6h. Časový odstup mezi jednotlivými setkáními by měl být max. měsíc. Podobně lze zorganizovat “otevřený” kurz pro zájemce z různých škol. Zde se nabízí jako výhodnější varianta 2 x 6h.
Cena: 19 000,- Kč (příp. dle individuální dohody - poskytovatel školení může cenu snížit na základě získaných dotací v daném roce)

Interaktivní seminář zaměřený na podporu duševního zdraví, práce s příběhem člověka se zkušeností s psychickým onemocněním, prostor pro diskusi i dotazy.

Pro koho: Seminář je určený žákům a studentům OU, SOU, SŠ, VOŠ a VŠ
Maximální počet účastníků: jeden třídní kolektiv
Délka: 5–6 vyučovacích hodin (dle aktivity a dynamiky třídního kolektivu)
Cena: 8 500,- Kč (nebo dle dohody)