Psychohygienický balíček (pro studenty)

Seminář zaměřený na rozvoj schopností a dovedností pro péči o sebe sama, tedy psychohygienu.

Pro koho: pro žáky a studenty vyšších ročníků OU, SOU, SŠ, VOŠ a VŠ
Ideální počet účastníků: jeden třídní kolektiv, 15-20 osob (30 maximum
Rozsah: 6 hodin
Cena: 10 000,- Kč (nebo dle dohody)

Průběh programu

Setkáním provázejí většinou dva lektoři a je rozdělené do dvou bloků s pauzou na oběd. Probíhá formou besedy a sebezkušenostních technik.

Cílem programu je účastníky podpořit v začlenění psychohygieny do své běžné denní praxe – poskytnout jim k tomu dostatek materiálů a podpořit jejich motivaci. Naším záměrem je nabídnout jim konkrétní techniky a postupy, které vztáhnou ke svým vlastním aktuálním potřebám, umožnit jim zažít s některými vlastní zkušenost přímo na semináři a poskytnout dostatek zdrojů pro další vlastní praxi.

Lektoři provázejí účastníky níže popsanými oblastmi. V reakci na preference a přání účastníků se vybranými tématy zabývají do hloubky, včetně vyzkoušení konkrétních technik a postupů na vlastní kůži s následnou reflexí. Teoretický podklad nabízejí v rozsahu odpovídajícím potřebám účastníků.

Oblasti probírané na semináři:

- Péče o sebe – co to je

- Copingové strategie

- Plánování

- Odpočinek

- Rozhodování

- Cíl a cesta k němu

- Silné stránky

- SWOT a vyhodnocování rizik

- Hodnoty

Součástí semináře je předání informací a kontaktů, kam se mohou účastníci obracet pro podporu, a praktické materiály.

Lektoři: Mgr. Hana Kusáková, Tereza Krsková, Mgr. Naďa Hana Zmeková, DiS., MgA. Anne-Francoise Josephová a další.

Kontakt

V případě zájmu o seminář se obraťte na Martinu Váňovou:
M: 733 109 112
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Níže si můžete vytisknout anotaci semináře.