Co to je Pomocná škola

… všechno, co jsem v životě potřeboval, jsem se naučil v Pomocné škole…

Pomocná škola je…

… vzdělávací instituce založená Ledovcem v roce jeho patnáctých narozenin

 … prostředím pro sdílení praktických zkušeností s pomáháním tak, jak mu rozumíme na Ledovci 

… pro všechny, kteří pomáhají lidem a chtějí to dělat lépe

Cílem Pomocné školy je…

… vzdělávat skrze praktickou zkušenost s důrazem na formování profesních i osobních postojů

… nabízet prohloubení porozumění toho, co jako pomáhající profesionál dělám, prostřednictvím kurzů, seminářů, supervizí, stáží a publikační činnosti

… přispívat k destigmatizaci duševních onemocnění a propagovat oboustrannou sociální rehabilitaci

Pomocná školy je…

… pro všechny, kteří (profesionálně i neprofesionálně) pomáhají nebo se na pomáhání připravují neboli …

… pro studenty sociálních, zdravotnických i pedagogických oborů

… pro pomáhající profesionály v sociálních službách, zdravotnictví, školství, …

… pro ty, kteří pomáhají svým blízkým nebo se na to chystají

Ledovec…

... vytváří prostředí, které pomáhá lidem zejména s vlastní zkušeností s duševním onemocněním na jejich cestě zotavení.

www.ledovec.cz