Blázníš? No a! (pro pedagogy)

Vzdělávací interaktivní kurz pro učitele.

Pro koho: Pedagogičtí pracovníci (učitelé, metodici prevence, výchovní poradci, školní psychologové) zejména 2. stupně ZŠ, SOU, SŠ, VOŠ, ale též VŠ a budoucí učitelé či pracovníci jiných školských zařízení. Kurz je možné uskutečnit jak pro uzavřené pedagogické týmy z jedné školy, tak i pro otevřené skupiny pedagogických pracovníků z různých škol.
Ideální počet účastníků: 15 osob
Rozsah: 12 hodin (16 x 45 min). Kurz lze realizovat podle požadavků konkrétní školy, a to buď ve formě 4 x 3h nebo 2 x 6h. Časový odstup mezi jednotlivými setkáními by měl být max. měsíc. Podobně lze zorganizovat “otevřený” kurz pro zájemce z různých škol. Zde se nabízí jako výhodnější varianta 2 x 6h.
Cena: 19 000,- Kč (příp. dle individuální dohody - poskytovatel školení může cenu snížit na základě získaných dotací v daném roce)

Průběh programu

Cílem kurzu je oslovení středoškolských pedagogických pracovníků, kteří přichází dennodenně do kontaktu se žáky ve věku, kdy propuká řada závažných duševních poruch: deprese, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, zneužívání návykových látek, schizofrenie, sebevražedné jednání; a jejich počátky jsou mnohdy přehlédnuty bez včasného podchycení.

Proč je program zacílen právě na žáky středních škol a jejich pedagogy? Protože 50 % všech psychických nemocí, které propuknou v průběhu celého života, se poprvé projeví do 14. roku a 80 % do 17 let. Zároveň většinu svého času tráví lidé tohoto věku právě ve škole s učiteli a svými spolužáky. Proto pokládáme za velmi důležité, aby byli nejen žáci, ale i učitelé v tomto směru náležitě vzděláni, a pomohli tak včasnému podchycení prvních příznaků začínající duševní krize u svých žáků. Díky tomu zvyšujeme šanci, že žáci projdou krizí bez větších a vleklých duševních problémů.

Díky kurzu se učitelé naučí:

1. Základní informace o nejčastějších duševních onemocněních.

2. Jak si udržet duševní zdraví a jak o něj pečovat.

3. Kde hledat odbornou pomoc.

4. Rozeznat signály žáků, které mohou predikovat počátek duševní krize.

5. Jak vhodně komunikovat s žákem, třídou, rodiči a spolupracovníky.

Program je rozdělen do 4 částí (4 x 3h):

1.část se věnuje základním informacím ohledně duševního zdraví X onemocnění

2.část se věnuje vhodné komunikaci

3.část se věnuje psychohygieně

4.část se věnuje sdílení reálného příběhu a závěrečnému shrnutí

Kurzem provázejí obvykle 2-3 lektoři. Na dvě ze čtyř částí se přidává průvodce s vlastní zkušeností, u kterého se duševní onemocnění projevilo na střední škole a díky tomu má osobní zkušenost s tím, co mu ve vztahu s pedagogy a spolužáky pomáhalo a co naopak ne.

Lektoři: Mgr. Hana Kusáková, Mgr. Naďa Hana Zmeková, DiS., Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček a další.

Kontakt

V případě zájmu o seminář se obraťte na Martinu Váňovou:
M: 733 109 112
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Níže si můžete vytisknout anotaci semináře.