Kurz osobních a profesních kompetencí pro zdravotní sestry

Anotace:

Kurz reaguje na potřebu rozšíření profesních i osobních kompetencí sester, potřeby posílení schopnosti zacházet co nejlépe s pracovní zátěží a pečovat o vlastní zdraví. Kurz zpracovává nejdůležitější osobní témata, se kterými se sestra setká při výkonu své profese: problematiku zvládání stresu a prevence vyhoření, témata práce v týmu ve specifické roli, témata související s profesním a osobnostním růstem a další oblasti významné pro výkon nelékařských profesí ve zdravotnických zařízeních. Reaguje na absenci takto zaměřené péče o pracovníky (např. supervize) napříč pracovišti. Má sebezkušenostní charakter, kombinuje prvky vzdělávání (tematicky orientovaná setkání věnovaná problematickým tématům) a prvky sebezkušenosti a praktického nácviku (sdílení zkušeností účastníků, nácviky jednání, zpevňování nově nabytých zkušeností pro jejich využití v další práci).

Kurz je veden interaktivně s cílem maximálně zapojit účastnice a účastníky do všech témat a aktivit.

Kurz je novým modulem na poli vzdělávání v České republice, začleňuje do systému vzdělávání nová témata se zásadním vlivem na psychickou stabilitu sester a tedy i na kvalitu poskytované péče.

Lektorka:

Mgr. Jana Eismanová - původní profesí zdravotní sestra, vystudovala UK v Praze v oboru Psychosociální studia, v roce 2010 ukončila psychoterapeutický výcvik v PCA (person centered approach). Jako sestra má zkušenosti z pracovišť JIP a hospic. Dlouhodobě se věnuje individuální a skupinové práci s duševně nemocnými a jejich rodinami (PN Bohnice, Ledovec Plzeň). V roce 2013 založila s kolegy terapeutický prostor LaDílna, kde vede terapeutickou skupinu a věnuje se individuální psychoterapii. V roce 2016 dokončila specializační vzdělávání v oboru Psychiatrická sestra. Mimo jiné pracuje jako lektorka a zabývá se prací s tělem prostřednictvím flamenkového tance, kterému se věnuje od roku 2010. Aktuálně prochází gestalt výcvikem ve Středisku komplexní terapie Liberec.