Seminář „Blázníš? No a!“

Pro koho: Seminář šijeme na míru žákům a studentům OU, SOU, SŠ, VOŠ a VŠ
Maximální počet účastníků: jeden třídní kolektiv
Délka: 5–6 vyučovacích hodin (dle aktivity a dynamiky třídního kolektivu), přestávky zařazujeme podle potřeby a tak se s dovolením neřídíme školním zvoněním. Pro žáky/studenty je moc fajn, když už pak nemají v ten den další výuku…
Forma: destigmatizační interaktivní seminář zaměřený na podporu duševního zdraví, práce s příběhem člověka se zkušeností s psychickým onemocněním, prostor pro diskusi i dotazy
Cena: 8 500,- Kč - seminář je v roce 2016 a do března 2017 hrazen z Norského projektu
Naše přání: U třídních kolektivů upřednostňujeme přítomnost pedagoga, nejlépe třídního učitele, po celou dobu trvání semináře; uspořádaní učebny pro sezení v kruhu; využíváme psaní na tabuli či flip chart
Lektoři: Mgr. Klára Bratršovská, Mgr. Vladimíra Křížová, Mgr. Marek Rubricius, Bc. Alena Vrbová, DiS.

Základní obsah programu:

Setkání je rozděleno do 3 bloků

1. blok: 90 minut

- Seznámení, představení semináře, očekávání.
- Otevření tématu „duševní zdraví, psychická pohoda“.
- Úvod do problematiky formou dotazování – tým lektorů pracuje se zkušenostmi žáků (např. „Co je to bláznění? Poznáte na ulici blázna? Udělejte nějaký bláznivý projev. Bojíte se lidí s duševním onemocněním?“ apod.). Postřehy jsou dále diskutovány.
- Co děláte, když máte špatnou náladu? Co znamená dlouhodobě se necítit dobře? Jak si pomáháme, když se nedaří?
- Kdy máme právo poradit se s odborníkem, kde je hranice mezi špatným obdobím a psychickou krizí, kterou již nedokážeme vyřešit sami.
- Kam jít s psychickým problémem.
- Vyhlídky a perspektiva člověka s duševním onemocněním (recovery).

2. blok: 80 minut

- Interaktivní část, do níž jsou žáci/studenti zapojeni prostřednictvím technik, pracují ve skupinách na zvoleném tématu (např. Scénka dojednávání chráněného bydlení v běžné zástavbě. Co je to duše? Jak by vypadala ideální komunitní služba? …). Skupiny se dle svého zvážení dohodnou nad formou zpracování tématu (výtvarně, scénka, báseň, …), následuje sdílení s ostatními, diskuse…

3. blok: 80 minut

- V závěrečné fázi přináší jeden z expertů svůj příběh a odhaluje tak svoji roli tzv. „experta“ (člověka, který má osobní zkušenost s psychickým onemocněním). Předchozí témata a diskuse tak získávají konkrétní obraz, více se tak přibližují i těm, kteří nemají osobní zkušenost nebo zkušenost s někým ze svého blízkého okolí.
- Lektor se zkušeností je v tomto 3. bloku k dispozici studentům pro  jejich dotazy (Jak to začalo? Kdy už to nešlo zvládat? Co mu onemocnění přineslo a naopak vzalo? Jak jde studovat/pracovat a zároveň se léčit? Jak si hlídat možný propad do duševní krize? …).
- Žádný dotaz není tabu, expert si sám hlídá své bezpečí a je pro tyto situace připraven. „Nečekané“ setkání může být klíčem ke změně postojů k člověku s duševními problémy (pochopení perspektivy člověka s psychickými potížemi, zmírnění stigmatizace).
- Shrnutí celého dne, zpětná vazba.

Oba typy seminářů rádi připravíme na klíč pro týmy pedagogů nebo pro rodiče žáků/studentů.

A tady najdete oficiální webové stránky projektu.