Nové! JAK PEEROVAT A NEKOPÍROVAT Nové!

 

Forma: prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: A2024/0477-SP/PC/PP/VP

Termíny: objednávejte si na klíč

Cena kurzu na klíč: 22 000,- Kč  


 

 

Anotace:

Seminář "Jak peerovat a nekopírovat?" je praktický seminář pro sociální (terénní, ambulantní i pobytové) služby zejména pro lidi s duševním onemocněním, které zavádějí nebo plánují zapojit v rámci své služby peer konzultanta, tzn. člověka, který má s duševním onemocnění vlastní zkušenost. Zapojování peer pracovníků do poskytování služeb je celoevropský trend. 
Seminář popisuje fenomén peerství a jeho rozvoj v ČR, specifikuje roli a místo peer konzultanta v týmu, jeho kompetence i specifika spolupráce celého týmu s ním. Rozlišuje typy peerské práce, pojmenovává základní hodnoty, na nichž práce peerů stojí. Na semináři bude vždy přítomný peer pracovník/pracovníci, a to buď již v organizaci pracující, nebo někdo z peerů Ledovce. Část semináře je věnována modelování praktického zapojení peera v konkrétní službě, ve které seminář poskytujeme.
Seminář je opřen o více než desetiletou zkušenost zapojování peer pracovníků do služeb v organizaci Ledovec, o zkušenosti ze setkání s peery z celé ČR a z návštěv služeb, kde jsou peer pracovníci zapojeni ve více než desítce západoevropských zemí.

Lektor:

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Absolvoval dvouletý systemický supervizní a koučovací výcvik a kvalifikační kurz sociální pracovník. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídil Ledovec (www.ledovec.cz) – sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Na Ledovci se podílel zejména na rozběhu služeb podporovaného zaměstnávání a podporovaného vzdělávání (www.normalnestuduju.cz), přes deset let žil v „tréninkové domácnosti venkovského typu“, později Denní stacionáš Ledovec.
Více než patnáct let je lektorem kurzů a workshopů v oblasti sociální práce, pedagogiky a duševního zdraví.
Spolupracoval na vzniku a rozběhu několika sociálních firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Je supervizorem týmů v sociálních službách a pastoračních týmů. V rámci projektu Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách (www.pacirkus.cz) navštívil všechny psychiatrické léčebny v ČR. Viděl taky hodně služeb pro lidi s duševním onemocněním v západní Evropě, tři roky dělal v reformu psychiatrie na Ministerstvu zdravotnictví. Učí a taky studuje na Institutu sociálního zdraví v Olomouci. Je zapojený do transformace několika pobytových služeb v ČR.

Podmínky a cena:

Kurz je možné uskutečnit u zájemce (podmínkou je mít kam promítat prezentaci) nebo na Ledovci (v Ledcích nebo i v Plzni). Maximální počet účastníků je 18.
Cena kurzu na klíč je 22 000 Kč. Případné cestovné lektora (7,50 Kč/km) se účtuje zvlášť.
Absolvent kurzu se 100% účastí obdrží certifikát.