Nové! CIMRMANOVO "ABY TO BYLO JAKO ZE ŽIVOTA" V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Nové!

 

Forma: prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: A2023/1120-SP/PC/VP

Termíny: objednávejte si na klíč

Cena kurzu na klíč: 22 000,- Kč  


 

 

Anotace:

Seminář "Cimrmanovo "aby to bylo jako ze života" v sociálních službách" je praktický seminář, který provází účastníky procesem ROZPOZNÁNÍ a SNÍŽENÍ institucionálních, byrokratizujících a jinak odcizujících prvků při poskytování (zejména pobytových, ale také ambulantních) sociálních služeb. Nastavuje citlivost pro pojmenování nevhodných formalistních prvků při poskytování služeb jednak v prostředí, ve kterém se služby poskytují, dále v rolích, které si pracovníci přisvojují a které nabízejí/vnucují uživatelům, a do třetice v jazyce, který se ve službě používá (resp. i obecněji v tom, "o čem se ve službě mluví"). Mapování stavu v těchto jednotlivých dimenzích se věnujeme formou praktických cvičení. V druhé části semináře věnujeme prostor také (pře)modelování sociální služby tak, aby byla méně institucionalizovaná a více zaměřená na potřeby klienta jako lidské bytosti. Inspirujeme se přitom Cimrmanovým mottem "aby to bylo jako ze života".
Seminář je opřen o dvacetiletou zkušenost budování služeb v organizaci Ledovec a o zkušenosti z návštěv pobytových zařízení jak v ČR tak ve více než desítce západoevropských zemí.

 

Lektor:

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Absolvoval dvouletý systemický supervizní a koučovací výcvik a kvalifikační kurz sociální pracovník. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídil Ledovec (www.ledovec.cz) – sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Na Ledovci se podílel zejména na rozběhu služeb podporovaného zaměstnávání a podporovaného vzdělávání (www.normalnestuduju.cz), přes deset let žil v „tréninkové domácnosti venkovského typu“, později Denní stacionáš Ledovec.
Více než patnáct let je lektorem kurzů a workshopů v oblasti sociální práce, pedagogiky a duševního zdraví.
Spolupracoval na vzniku a rozběhu několika sociálních firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Je supervizorem týmů v sociálních službách a pastoračních týmů. V rámci projektu Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách (www.pacirkus.cz) navštívil všechny psychiatrické léčebny v ČR. Viděl taky hodně služeb pro lidi s duševním onemocněním v západní Evropě, tři roky dělal v reformu psychiatrie na Ministerstvu zdravotnictví. Učí a taky studuje na Institutu sociálního zdraví v Olomouci. Je zapojený do transformace několika pobytových služeb v ČR.

Podmínky a cena:

Kurz je možné uskutečnit u zájemce (podmínkou je mít kam promítat prezentaci) nebo na Ledovci (v Ledcích nebo i v Plzni). Maximální počet účastníků je 18.
Cena kurzu na klíč je 22 000 Kč. Případné cestovné lektora (7,50 Kč/km) se účtuje zvlášť.
Absolvent kurzu se 100% účastí obdrží certifikát.