DESTIGMATIZACE ZAČÍNÁ V MÉ HLAVĚ

 

Forma: prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: A2022/0170-SP/PC/PP/VP

Termíny: objednávejte si   na klíč

Cena kurzu na klíč: 20 000,- Kč  


 

 

Anotace:

Seminář "Destigmatizace začíná v mé hlavě" se věnuje stigmatu, které si v české populaci nese duševní onemocnění a celá oblast péče o duševní zdraví, a také stigmatizaci, kterou lidé, kteří s duševním onemocněním mají vlastní zkušenost, a jejich okolí, zažívají.

Cílem semináře je, aby účastníci do tématu stigmatu pronikli, (sklony ke) stigmatizaci odhalili ve vlastních postojích a v nastavení zdravotních a sociálních služeb v ČR a naplánovali si několik drobných kroků směrem k nižší stigmatizaci duševní nemoci i lidí, kteří s ní mají vlastní zkušenost, ve své profesi.

Seminář je rozdělen do tří částí:

- teoretické: co je stigma, sebestigma, stigmatizace, jak se projevuje v systému služeb v ČR

- refletující: co všechno přispívá ke snížení stigmatu, jaké jsou prvky destigmatizace

- praktické: co pro destigmatizaci můžu udělat a udělám tam, kde pracuji

Seminář vychází s více než dvacetileté zkušenosti organizace Ledovec, inspiruje se řadou příkladů z USA a jiných zemí Evropy a těží z výsledků projektu Destigmatizace, realizovaného Národním ústavem duševního zdraví v rámci v ČR probíhající reformy péče o duševní zdraví.

Lektor:

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Absolvoval dvouletý systemický supervizní a koučovací výcvik a kvalifikační kurz sociální pracovník. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídil Ledovec (www.ledovec.cz) – sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Na Ledovci se podílel zejména na rozběhu služeb podporovaného zaměstnávání a podporovaného vzdělávání (www.normalnestuduju.cz), přes deset let žil v „tréninkové domácnosti venkovského typu“, později Denní stacionáš Ledovec.
Více než patnáct let je lektorem kurzů a workshopů v oblasti sociální práce, pedagogiky a duševního zdraví.
Spolupracoval na vzniku a rozběhu několika sociálních firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Je supervizorem týmů v sociálních službách a pastoračních týmů. V rámci projektu Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách (www.pacirkus.cz) navštívil všechny psychiatrické léčebny v ČR. Viděl taky hodně služeb pro lidi s duševním onemocněím v západní Evropě, tři roky dělal v reformu psychiatrie na Ministerstvu zdravotnictví. Učí a taky studuje na Institutu sociálního zdraví v Olomouci.

Podmínky a cena:

Kurz je možné uskutečnit u zájemce (podmínkou je mít kam promítat prezentaci) nebo na Ledovci (v Ledcích nebo i v Plzni). Maximální počet účastníků je 18.
Cena kurzu na klíč je 20 000 Kč. Případné cestovné lektora (7,50 Kč/km) se účtuje zvlášť.
Absolvent kurzu se 100% účastí obdrží certifikát.