DESATERO PROFESIONÁLNÍHO POMÁHÁNÍ

 

Forma: prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: A2022/0169-SP/PC/PP/VP

Termíny: objednávejte si kurz na klíč

Cena kurzu na klíč: 20 000,- Kč  


 

 

Anotace:

Seminář Desatero profesionálního pomáhání slouží jako seznámení se základními principy pomáhání v rámci poskytování sociálních a zdravotně sociálních služeb tak, jak se během posledních dvaceti let rozvinuly v organizaci Ledovec, z.s.

Jde o služby zejména pro osoby s vážným duševním onemocněním, ale také s mentálním znevýhodněním, autismem, poruchami osobnosti, duálními diagnózami apod. Tyto služby jsou zakořeněny v zaměření na člověka (person centered approach), na zotavení (recovery oriented) a na silné stránky (strength based).

Obsahem kurzu je "desatero", které je rozdělené do čtyř "podcelků" a které tvoří přirozenou strukturu celého kurzu:

- Základní postoje (Ledovecká čtveřina)

  1. Vítej.
  2. Domlouvej se.
  3. Nesuď, nehodnoť.
  4. Zaměřuj se na silné stránky.

- Základní metodické postupy

5. Fojtíčkovo sluníčko

6.Machalíčkův trojúhelníK

7. Moravcovo lemma

- Základní komunikační principy:

8. Zdrav, děkuj a pros.

9. Neveď zlé, hloupé a zbytečné řeči.

- Princip naděje

10. Neztrácej naději.

V rámci semináře budou jednotlivé principy stručně teoreticky i prakticky představeny a účastníci budou formou nabídnutých individuálních i skupinových technik a cvičení podpořeni v tom, aby ty z nich, které je oslovují, aplikovali ve svém vlastním profesním prostředí.

Lektor:

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Absolvoval dvouletý systemický supervizní a koučovací výcvik a kvalifikační kurz sociální pracovník. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídil Ledovec (www.ledovec.cz) – sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Na Ledovci se podílel zejména na rozběhu služeb podporovaného zaměstnávání a podporovaného vzdělávání (www.normalnestuduju.cz), přes deset let žil v „tréninkové domácnosti venkovského typu“, dnes Denní stacionář Ledovec.
Více než patnáct let je lektorem kurzů a workshopů v oblasti sociální práce, pedagogiky a duševního zdraví.
Spolupracoval na vzniku a rozběhu několika sociálních firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Je supervizorem týmů v sociálních službách a pastoračních týmů. V rámci projektu Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách (www.pacirkus.cz) navštívil všechny psychiatrické léčebny v ČR. Viděl taky hodně služeb pro lidi s duševním onemocněím v západní Evropě, tři roky dělal v reformu psychiatrie na Ministerstvu zdravotnictví. Učí a taky studuje na  Institutu sociálního zdraví v Olomouci.

Podmínky a cena:

Kurz je možné uskutečnit u zájemce (podmínkou je mít kam promítat prezentaci) nebo na Ledovci (v Ledcích nebo i v Plzni). Maximální počet účastníků je 18.
Cena kurzu na klíč je 20 000 Kč. Případné cestovné lektora (7,50 Kč/km) se účtuje zvlášť.
Absolvent kurzu se 100% účastí obdrží certifikát.