ROZHOVOR JAKO KLÍČ PROFESIONÁLNÍHO POMÁHÁNÍ

 

Forma: prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: A2022/0168-SP/PC/PP/VP

Termíny: objednávejte si kurz na klíč

Cena kurzu na klíč: 20 000,- Kč  


 

 

Anotace:

Seminář Rozhovor jako klíč profesionálního pomáhání představuje úvod do teorie a praxe pomáhajícího rozhovoru. Teoreticky založený v systemické terapii a protříbený mnohaletou praxí ve službách Ledovce představuje pomáhající rozhovor efektivní a zároveň oboustranně obdarovávající způsob pomoci. Osvědčí se všude tam, kde je slovní komunikace mezi pomáhajícím profesionálem a člověkem, který pomoc vyhledal (nebo k nám byl jenom referován), možná.

Obsahem semináře je čtyřbodová teoretická struktura, který představí principy pomáhajícího rozhovoru, doplněná četnými příklady z praxe Ledovce a vhodnými dialogickými cvičením pro účastníky:

  1. konstruktivistický model "reality"
  2. rozlišení pomoci a kontroly
  3. čí je problém a proč je lepší se místo problému věnovat jeho řešení
  4. moc (tj. důležitost) (otevřených) otázek

Průřezovým tématem celého semináře, které efekt pomáhajícího rozhovoru umocňuje, je neposuzující a na silné stránky zaměřené myšlení pomáhajícího profesionála.

Zvnitřnění principů, které jsou obsahem semináře, přispěje účastníkům semináře prakticky v práci s klienty: pracovníci se budou s klienty lépe domlouvat na tom, co mají dělat v rámci vzájemné spolupráce.

 

Lektor:

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Absolvoval dvouletý systemický supervizní a koučovací výcvik a kvalifikační kurz sociální pracovník. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídil Ledovec (www.ledovec.cz) – sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Na Ledovci se podílel zejména na rozběhu služeb podporovaného zaměstnávání a podporovaného vzdělávání (www.normalnestuduju.cz), přes deset let žil v „tréninkové domácnosti venkovského typu“, dnes Denní stacionář Ledovec.
Více než patnáct let je lektorem kurzů a workshopů v oblasti sociální práce, pedagogiky a duševního zdraví.
Spolupracoval na vzniku a rozběhu několika sociálních firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Je supervizorem týmů v sociálních službách a pastoračních týmů. V rámci projektu Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách (www.pacirkus.cz) navštívil všechny psychiatrické léčebny v ČR. Viděl taky hodně služeb pro lidi s duševním onemocněím v západní Evropě, tři roky dělal v reformu psychiatrie na Ministerstvu zdravotnictví. Učí a taky studuje na  Institutu sociálního zdraví v Olomouci.

Podmínky a cena:

Kurz je možné uskutečnit u zájemce (podmínkou je mít kam promítat prezentaci) nebo na Ledovci (v Ledcích nebo i v Plzni). Maximální počet účastníků je 18.
Cena kurzu na klíč je 20 000 Kč. Případné cestovné lektora (7,50 Kč/km) se účtuje zvlášť.
Absolvent kurzu se 100% účastí obdrží certifikát.