JAZYK PROFESIONÁLNÍHO POMÁHÁNÍ

 

Forma: prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: A2023/1119-SP/PC/PP/VP

Termíny: objednávejte si kurz na klíč

Cena kurzu na klíč: 19 000,- Kč  


 

 

Anotace:

Seminář se věnuje jazyku jako klíčovému nástroji pomáhajícího profesionála. Zvědomuje vztah mezi tím, co a jak s lidmi komunikujeme (říkáme a píšeme) a tím, čím pomáháme. Prohlubuje porozumění tomu, jakým způsobem v jazyce "jsme" a jak jazyk ovlivňuje to, co uživatelé službou získávají. Vedle vytvoření tohoto základního předporozumění se seminář věnuje praktickému tréninku vhodné práce s jazykem na třech úrovních: 1) slovník našeho jazyka. Seminář upozorňuje na nevhodné používání některých termínů (mentál, ležák, ... ale také chronik nebo schizofrenik) a buduje dovednost používat termíny, které jsou méně dehonestující a více partnerské a respektující. 2) "gramatika" našeho jazyka. Seminář upozorní na některé "gramatické" nešvary v pomáhajících profesích rozšířené a nabídne konstrukce, které jsou méně hodnotící, zraňující a více podporující spolupráci, zmocnění a naději v nové možnosti (mj. "neposuzující přístup"). 3) "literární styly" našeho jazyka. V semináři bude popsán rozdíl efektů využití různých "literárních stylů" v pomáhajících profesích. Proti "anamnézám", "zprávám" a "zápisům o chování" staví záznamy rozhovoru, příběhy a příklady dobré praxe. Kontext semináře vychází ze služeb péče o duševní zdraví a je zaměřen na postojové změny v probíhající reformě psychiatrie. Seminář je nicméně cílen nespecificky na všechny poskytovatele sociálních služeb.

 

Lektor:

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Absolvoval dvouletý systemický supervizní a koučovací výcvik a kvalifikační kurz sociální pracovník. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídí Ledovec (www.ledovec.cz) – sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Na Ledovci se podílel zejména na rozběhu služeb podporovaného zaměstnávání a podporovaného vzdělávání (www.normalnestuduju.cz), přes deset let žil v „tréninkové domácnosti venkovského typu“, dnes Denní stacionář Ledovec.
Více než patnáct let je lektorem kurzů a workshopů v oblasti sociální práce, pedagogiky a duševního zdraví.
Spolupracoval na vzniku a rozběhu několika sociálních firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Je supervizorem týmů v sociálních službách a pastoračních týmů. V rámci projektu Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách (www.cirkuspaciento.cz) navštívil všechny psychiatrické léčebny v ČR.

Podmínky a cena:

Kurz je možné uskutečnit u zájemce (podmínkou je mít kam promítat prezentaci) nebo na Ledovci (v Ledcích nebo i v Plzni). Maximální počet účastníků je 18.
Cena kurzu na klíč je 19 000 Kč. Zahrnuje náklady na výuku a materiály pro účastníky. Případné cestovné lektora (7,50 Kč/km) se účtuje zvlášť.
Absolvent kurzu se 100% účastí obdrží certifikát.