Muzikoterapie v procesu zotavení z duševního onemocnění

Forma: prezenční
Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: 2016/0965 – PC/SP/VP/PP
Platnost akreditace do: 30. 9. 2020

Termín: 11. -12. června 2020 nebo si objednávejte seminář pro Vaši organizaci na klíč

Místo konání: Dům Ledce, Ledce u Plzně 1

Lektorka: Mgr. Jana Fojtíčková

Cena kurzu: 3600 Kč

 

Anotace:

Kurz je zaměřen na pojmenování možností muzikoterapie (dále MT) v zotavení z duševního onemocnění. Je určen především sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, popřípadě terapeutům ve zdravotnictví, kteří buď muzikoterapii sami dělají, nebo by rádi používali či používají některé muzikoterapeutické či nonverbální techniky s klienty při skupinové práci. Kurz poskytuje odpovědi na to, co je a není muzikoterapie, jakým způsobem můžeme používat hudbu při skupinové práci, jaká jsou rizika pro lidi s duševním onemocněním. Bude doprovázen teoretickým uchopením recovery přístupu, mnoha praktickými příklady muzikoterapeutické práce se skupinou v rámci institucionalizované péče i komunitní služby a mnoha kazuistikami. Společně popíšeme specifika a reflexe hloubky skupinového procesu a naučíme se pozornosti vůči hranici, kde už končí naše kompetence při práci se skupinou a přebírá ji psychoterapeut. Velký důraz je kladen na sebezkušenost formou propojení skupiny skrze muzikoterapeutické setkání a následné sdílení v kontextu recovery modelu. Tedy jakým způsobem jsme se dotkli naděje, odvahy, sebepřijetí, Já konceptu a specifické práce s rolemi a se skupinou, které jsou podstatou zotavující zkušenosti. Je jí věnovaná podstatná část (4 hodiny) z celkového počtu a je nedílnou součástí uchopení celé problematiky.

Lektorka:

Mgr. Jana Fojtíčková vystudovala matematiku na MFFUK, speciální pedagogiku na UK Edukační muzikoterapii v rámci CŽV na pedagogické fakultě UK, momentálně suduje magisterské studium muzikoterapie na UPOL a dokončuje si úplné psychoterapeutické vzdělání na PVŠPSS.

V současné době pracuje jako muzikoterapeutka s pacienty s duševním onemocněním v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, na psychiatrické klinice ve Fakultní nemocnici v Plzni a v Domově sv. Aloise, kde se potkává především s klienty s Alzheimerovou nemocí.

V komunitní službě vedla 5 let skupinu lidí s duševním onemocněním zaměřenou na muzikoterapii. Od roku 2018 má vlastní psychoterapeutickou a muzikoterapeutickou praxi, věnuje se také lektorské činnosti.

V minulosti dlouhodobě pracovala v komunitní službě Ledovec jako sociální pracovnice především s lidmi s MR a PAS, rok jsem působila jako pedagog na waldorfské škole, 3 roky učila jako speciální pedagog děti s kombinovanými vadami.

Muzikoterapii se aktivně věnuje od roku 2008.

Je profesní členka České muzikoterapeutické asociace CZMTA a je v Radě CZMTA.

 

Přihlásit se na kurz