Trivium lidského pomáhání

Forma: prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: A2020/1250-SP/PC/PP/VP
Platnost akreditace do: 20. 1. 2025

Termíny: objednávejte si kurz na klíč

Cena kurzu na klíč: 18 000 Kč


 

 

Anotace:

Kurz Trivium lidského pomáhání je koncipován jako základní seminář pro pomáhající profesionály. Jeho cílem je reflektovat a rozvíjet základní postoje, na nichž je pomáhající profese založena, a pomoci účastníkům vybudovat hlubokou a stabilní profesní identitu.
Prostřednictvím přehledných schémat, cvičení a společných reflexí pomůže kurz účastníkům utvářet jasnější postoje v oblastech komunikace s klienty, „lidskosti“ v pomáhající profesi a přijímání zodpovědnosti/rizika.
Kurz čerpá ve svých principech z přístupu zaměřeného na člověka, systemického terapeutického přístupu a z přístupů zaměřených na zotavení. Nepředpokládá ale žádnou předchozí znalost nebo informaci a ani nijak účastníky do těchto přístupů nemanipuluje.

Lektor:

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Absolvoval dvouletý systemický supervizní a koučovací výcvik a kvalifikační kurz sociální pracovník. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Postgraduálně studuje obor Sociální a spirituální determinanty zdraví na Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci.
Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídil Ledovec (www.ledovec.cz) – sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Na Ledovci se podílel zejména na rozběhu služeb podporovaného zaměstnávání a podporovaného vzdělávání (www.supportededucation.eu), přes deset let žil v „tréninkové domácnosti venkovského typu“, dnes je na Ledovci manažerem pro hodnoty.
Spolupracoval na vzniku a rozběhu několika sociálních firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Supervidoval týmy v sociálních službách (zejeména v průběhu jejich transformace) a také pastorační týmy. V rámci projektu Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách (www.pacirkus.cz) navštívil všechny psychiatrické léčebny v ČR. Tři roky pracoval na MZ v projektech Deinstitucionalizace a Destigmatizace v rámci www.reformapsychiatrie.cz

Podmínky a cena:

Kurz je možné uskutečnit u zájemce (podmínkou je mít kam promítat prezentaci) nebo na Ledovci (v Ledcích nebo i v Plzni). Maximální počet účastníků je 18.
Cena kurzu na klíč je 18 000 Kč. Zahrnuje náklady na výuku a materiály pro účastníky. Případné cestovné lektora (7,50 Kč/km) se účtuje zvlášť.
Absolvent kurzu se 100% účastí obdrží certifikát.