Služba zaměřená na recovery (zotavení) – základní orientace (RECOVERY II.)

Forma: prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: A2 01 9/ 13 89 SP/ PC/ PP/ V
Platnost akreditace do: leden 2024

Termíny: seminář si objednávejte na klíč

Cena kurzu na klíč: 18 000 Kč

 

Anotace:

Cílem semináře Služba zaměřená na recovery (zotavení) je pomoci poskytovatelům služeb zejména pro osoby s duševním onemocněním (jak managementu, tak pracovníkům v přímé péči) budovat služby zaměřené na zotavení/recovery tak, jak se stále více prosazuje v anglicky mluvících zemích a jak to také předpokládá probíhající reforma psychiatrie (www.reformapsychiatrie.cz).
Seminář poskytuje relevantní informace o tom, co zotavení/recovery je a jak důraz na něj ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb.
Popisuje potřebné dovednosti pracovníků služeb zaměřených na zotavení (v oblastech institucionality, jazyka, prostředí a průběhu služby) a přispěje jednotlivcům i týmům k interiorizaci postojů, které poskytování služeb zaměřených na zotavení předpokládá.

Lektor:

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Absolvoval dvouletý systemický supervizní a koučovací výcvik a kvalifikační kurz sociální pracovník. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Postgraduálně studuje obor Sociální a spirituální determinanty zdraví na Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci.
Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídil Ledovec (www.ledovec.cz) – sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Na Ledovci se podílel zejména na rozběhu služeb podporovaného zaměstnávání a podporovaného vzdělávání (www.supportededucation.eu), přes deset let žil v „tréninkové domácnosti venkovského typu“, dnes je na Ledovci manažerem pro hodnoty.
Spolupracoval na vzniku a rozběhu několika sociálních firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Supervidoval týmy v sociálních službách (zejeména v průběhu jejich transformace) a také pastorační týmy. V rámci projektu Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách (www.pacirkus.cz) navštívil všechny psychiatrické léčebny v ČR. Tři roky pracoval na MZ v projektech Deinstitucionalizace a Destigmatizace v rámci www.reformapsychiatrie.cz

Podmínky a cena:

Kurz je možné uskutečnit u zájemce (podmínkou je mít kam promítat prezentaci) nebo na Ledovci (v Ledcích nebo i v Plzni). Maximální počet účastníků je 18.
Cena kurzu na klíč je 18 000 Kč. Zahrnuje náklady na výuku a materiály pro účastníky. Případné cestovné lektora (7,50 Kč/km) se účtuje zvlášť.
Absolvent kurzu se 100% účastí obdrží certifikát.