Úvod do Recovery (RECOVERY I.)

Forma: prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: 2016/0260 – PC/SP/VP/PP
Platnost akreditace do: 24. 3. 2020
Termíny: Objednávejte na klíč

Místo konání: PLZEŇ, Ledovec, z. s.

Lektor: Mgr. Martin Fojtíček

Cena kurzu: 1 250 Kč

 

Anotace:

Cílem semináře Úvod do Recovery je poskytnout poskytovatelům služeb zejména pro osoby s duševním onemocněním, případně dalším osobám, které se s osobami s duševním onemocněním setkávají (rodinní příslušníci, pracovníci na úřadech), vhled do fenoménu zotavení (Recovery).
Tento přístup zaměřený na osobu s postižením a její silné stránky, se stále více prosazuje v anglicky mluvících zemích a opírá se o něj také připravovaná reforma psychiatrie (www.reformapsychiatrie.cz).
Zotavení se důrazem na překonání nemoci základně odlišuje od tradičních paternalistických a na kontrolu zaměřených přístupů častých v psychiatrii. Proto kurz pomáhá formovat nové postoje pomáhajících profesionálů tak, aby zotavení podporovaly.

Lektor:

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Absolvoval dvouletý systemický supervizní a koučovací výcvik a kvalifikační kurz sociální pracovník. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídí Ledovec (www.ledovec.cz) – sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Na Ledovci se podílel zejména na rozběhu služeb podporovaného zaměstnávání a podporovaného vzdělávání (www.normalnestuduju.cz), přes deset let žil v „tréninkové domácnosti venkovského typu“, dnes Denní stacionář Ledovec.
Více než patnáct let je lektorem kurzů a workshopů v oblasti sociální práce, pedagogiky a duševního zdraví.
Spolupracoval na vzniku a rozběhu několika sociálních firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Je supervizorem týmů v sociálních službách a pastoračních týmů. V rámci projektu Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách (www.cirkuspaciento.cz) navštívil všechny psychiatrické léčebny v ČR.

Podmínky a cena:

Kurz je možné uskutečnit u zájemce (podmínkou je mít kam promítat prezentaci) nebo na Ledovci (v Ledcích nebo i v Plzni). Maximální počet účastníků je 18.
Cena kurzu na klíč je 12 000 Kč. Cena kurzu zahrnuje náklady na výuku a materiály pro účastníky.Případné cestovné lektora (6 Kč/km) se účtuje zvlášť.
Absolvent kurzu se 100% účastí obdrží certifikát..

Přihlásit se na kurz